₋ Thời gian học: 2 tuần, mỗi tuần học cả ngày thứ 7 và chủ nhật.

₋ Số lượng học viên tối thiểu: 10 học viên.

₋ Đối tượng: Học sinh, sinh viên, học viên cao học, người yêu thích sinh học hoặc đã từng học trong lĩnh vực Sinh học và Công nghệ sinh học, đặc biệt là người cần bổ sung kiến thức về phân tích vi sinh vật phục vụ cho công tác kiểm nghiệm, xét nghiệm.

₋ Các kỹ thuật được học:

+ Hướng dẫn pha chế và đảm bảo chất lượng của môi trường nuôi cấy vi sinh vật (general guidelines on quanlity assurance for preparartion of culture madia in the laboratory)

+ Hồ sơ lưu trữ tại PTN

+ Hồ sơ từ nhà sản xuất

+ Các thông tin khi nhận và sử dụng sản phẩm

+ Pha chế môi trường tại PTN:

+ Các công đoạn pha chế

Khử trùng

Kiểm tra sau khi khử trùng

Chuẩn bị và thêm chất bổ sung

Phân phối môi trường

Thời gian bảo quản

+ Hướng dẫn thực hiện thử nghiệm môi trường nuôi cấy vi sinh vật theo ISO/TS 11133-2 (Practical guidelines on performance testing of culture madia).

Các chỉ tiêu cần kiểm soát:

Thể tích, độ dày của môi trường

Màu sắc và sự đồng nhất

Độ bền của gel agar/gelatin

Độ ẩm

pH

Khả năng đệm

Độ vô trùng

Các chỉ số chất lượng về sự phát triển của vi sinh vật:

Độ vô trùng

Chỉ số phát triển của vi sinh vật

Sự biểu hiện ổn định tính chất sinh lý/sinh hóa của VSV

Khả năng kháng khuẩn

₋ Giảng viên phụ trách chính: TS. Nguyễn Tiến Dũng, TS. Phan Thị Phượng Trang