Bùi Quang Huy, Trần Tuấn Anh, Phạm Duy Tùng, Đặng Thị Hằng
Đạt giải khuyến khích
Tên đề tài: “Xây dựng chương trình tối ưu hóa gene trên hệ thống biểu hiên Escherichia coli
Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Đình Thúc, PGS. TS. Phạm Thế Bảo, TS. Nguyễn Đức Hoàng, ThS. Vũ Quốc Hoàng, ThS. Võ Trí Nam