Trung tâm KH & CNSH thông báo tuyển sinh các lớp tập huấn khóa 6 - Khai giảng ngày 23.05.2015 như sau:

1. Tuyển sinh lớp tập huấn kỹ thuật Vi sinh - SHPT - Khóa 6 - 2015.

Trung tâm KH & CNSH thông báo tuyển sinh các lớp tập huấn khóa 5 - 2015 như sau:

1. Tuyển sinh lớp tập huấn kỹ thuật Vi sinh - SHPT - Khóa 5 - 2015.

Các bạn sinh viên năm 3, năm 4 thuộc chuyên ngành Sinh học và Công nghệ sinh học, Trường ĐH KHTN có nguyện vọng tham gia vào nhóm cần nộp hồ sơ ứng tuyển trước.

Hồ sơ gồm có:

1. Mẫu đơn xin vào nhóm

2. Mẫu thông tin chung

3. Bảng điểm tổng kết tất cả các học kỳ của ứng viên.

Sau khi hoàn tất hồ sơ các ứng viên vui lòng gởi vào địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thời hạn nộp hồ sơ: từ 16/09/2014 đến hết ngày 31/09/2014.

Bộ phận tuyển sinh sẽ tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ và phản hồi lịch phỏng vấn cho các bạn vào email đã được sử dụng để nộp hồ sơ.

Mọi thắc mắc có thể phản hồi với chúng tôi thông qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.